Odpowiedzi

2009-09-05T20:47:13+02:00
A) x/4+y/4=0 mnożysz przez -4
x/6-2=4/3 mnożysz przez 6
powstaje:
1) -x-y = 0
x-12 = 8
Natępnie górę i dół dodajesz i powstaje
-y-12=8 czyli y=-20
i podstawiając do 1) -x-(-20)=0 czyli x= 20

b) 3(x-1)=4y+1
5(y-1)=x+1

3x-3=4y+1
5y-5=x+1

3x-4y=4
-x+5y=6 mnozysz przez 3

3x-4y=4
-3x+15y=18

dodając górę i dół

11y=22 czyli y=2 a x=4

c) x/4+y/4=2 mnożysz przez -4
x/6+y/3=2 mnożysz przez 6

-x-y=-8
x+2y=12

dodając górę i dół

y=4 czyli x=4

W razie wątpliwości pytaj
Pozdrawiam
1 5 1
2009-09-05T21:16:05+02:00
A)
{x/4+y/4=0 |*4
{x/6-2=4/3 |*(-6)

{x+y=0
{-x+12=-8

{x+y=0
{-x=-20
+_____
y=-20

{y=-20
{x+y=-20

{y=-20
{x-20=0

{y=-20
{x=20

b)
{3(x-1)=4y+1
{5(y-1)=x+1

{3x-3-4y=1
{5y-5-x=1 |*3

{3x-4y=4
{-3x+15y=18
+_________
11y=22
y=2

{y=2
{3x-4y=4

{y=2
{3x-8=4

{y=2
{3x=12 |:4

{y=2
{x=4

c)
{x/4+y/4=2 |*4
{x/6+y/3=2 |*(-3)

{x+y=24
{-1/2x-y=-6
+__________
-1/2x=18 |*(-2)
x=36

{x=36
{x+y=24

{x=36
{36+y=24

{x=36
{y=-12
1 5 1
2009-09-05T23:15:38+02:00
A) {x/4 + y/4 =0 /•4
x/6 - 2 = 4/3 /•(-6)

{x + y = 0
-x +12 = -8
+_________

y + 12 = -8
y = -8 - 12
y = - 20

x + y = 0
x + (-20) = 0
x = 20

{x=20
y=-20

b) {3(x-1)=4y+1
5(y-1)=x+1

{3x - 3 = 4y +1
5y -5 = x+1

{3x - 4y = 4
-x + 5y = 6 /•3

{3x - 4y = 4
-3x +15y = 18
+__________

11y =22 /:11
y=2

-x +5y = 6
-x + 5•2 = 6
-x +10 = 6
-x = 6-10
-x= -4
x=4

{x=4
y=2

c) {x/4+y/4=2 /•4
x/6+y/3=2 /• (-6)

{x+y=8
-x -2y = -12
+_________

-y = -4
y=4

x+y=8
x+4=8
x=8-4
x=4

{x=4
y=4