1) Zamień liczby na procenty:
1/5 =
7/8 =
0.33 =
9 =
4.75 =
0.0425=

2) Zamień procenty na ułamki:
5.25% =
6,1/4 % =
8% =
33,1/3 % =

3) Oblicz 10,1/2% z liczby 82

4) Znajdź liczbę, której 0.25% wynosi 2

5) W klasie VI liczącej 40 uczniów jest 27 harcerzy. jakim procentem liczby wszystkich uczniów jest liczba harcerzy?

6) Jaka to liczba, której 7,1/2% wynosi 0.45?

7) Cena 1 kg pewnego towaru wynosiła 16 zł. Ale towar ten podrożał o 7,5%. jaka jest nowa cena?

Proszę o rozwiązanie jak najszybciej.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T18:01:28+01:00
1.
1/5= 0.2 %
7/8 = 87.5 %
0.33 = 33,3%
4.75 = 425%
0.0425= 4,25 %

2.
5.25% = 5 1/4
6,1/4 % = 6 1/4 ?
8% = 0.08
33,1/3 % =

3.
10.5 % *82 = 8.6 %

4.
0.25 % = 2
100 % = x
0.25x = 200
x = 800