Napisz wzory sumaryczne alaknów o :
a) 11 atomach węgla w cząsteczce
b) 14 atomach węgla w cząsteczce
c) 18 atomach wodoru w cząsteczce
d) 24 atomach wodoru w cząsteczce
e) 8 atomach węgla w cząsteczce
f) 12 atomach węgla w cząsteczce
g) 14 atomach wodoru w cząsteczce
h) 22 atomach wodoru w cząsteczce

1

Odpowiedzi

2009-12-09T18:01:19+01:00
A. C₁₁H₂₄
b. C₁₄H₃₀
c.C₈H₁₈
d.C₁₁H₂₄
e.C₈H₁₈
f.C₅H₁₂
g.C₆H₁₄
h.C₁₀H₂₂
1 1 1