Uzupełnij i uzgodnij współczynniki w równaniach reakcji oraz wskaż, które z tych równań dotyczą reakcji zobojętniania. Podaj nazwy powstałych soli:
Fe(OH)2 + HNO3=......+.......
Cu(OH)2 + ........= CuSO4 + H2O
H3PO4 + NaOH = ...... + ......

1

Odpowiedzi

  • GOS
  • Początkujący
2009-12-09T18:06:00+01:00
Fe(OH)2 + 2HNO3 = Fe(NO3)2 + 2H20
Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O
H3PO4 + 3NaOH = 3H20 + Na3PO4