Proszę o przetłumaczenie (PROSTY JĘZYK) lub dodanie innej legendy o Popielu po
ANGIELSKU!!!

Niedaleko od Gniezna, nad jeziorem Gopłem, wznosił się gród Kruszwica. Tam mieszkał książę Popiel, jeden z następców Lecha i rządził krajem groźnie i surowo. Chciał większej władzy, niż mieli jego poprzednicy. Chciał rządzić sam, nie pytając nikogo o radę. Żona Niemka opowiadała mu nieraz, że tak rządzą książeta w Niemczech. A w Polsce z dawna był obyczaj, że kniaź w ważniejszych sprawach zwoływał na radę starszych kmieci, czyli gospodarzy, właścicieli ziemi. Taka rada, z kmieci złożona nazywała się wiecem. Popiel nie chciał zwoływać wieców, a kmiecie rozgniewani o to nie chcieli z nim chodzić na wojnę, odmawiali mu posłuszeństwa. Popiel się obawiał, że z tego zatargu skorzystają jego stryjowie: połączą się z kmieciami i odbiorą mu władzę. Zaprosił więc stryjków na ucztę, żona przyprawiła trucizną miód i wino i otruła wszystkich. Trupy wrzucono do Gopła. Zbrodnia jednak została prędko ukarana. Z ciał potopionych stryjów wylęgły się tysiące myszy i wyruszył wszystkie do kruszwicy, prosto na dwór zbrodniarza. Przerażony Popiel, nie umiejąc walczyć z takim nieprzyjacielem, ratował się ucieczką i z całą rodziną szukał schronienia w murowanej wieży, wznoszącej się pośród jeziora na wyspie. Lecz myszy popłynęły za nim, dopadły go na wieży i zagryzły

3

Odpowiedzi

2009-12-09T19:31:39+01:00
Not far from Gniezno, near the lake Goplana, rose a castle Kruszwica. Prince Popiel lived there, one of the successors of Lech and ruled the country and severely threatening. He wanted more power than had his predecessors. He wanted to rule alone, without asking anyone for advice. Married to a German woman told him sometimes, so to govern the princes in Germany. And in Poland had long been the custom, the prince of the major issues to convene the Council of Elders peasants, or farmers, landowners. Such a council, composed of peasants called for more information. Ashen did not want to call, rallies, and the peasants angry about it they did not want him to go to war, refused to obey him. Ashen feared that this quarrel with the benefit of his uncles: kmiecicami connect to and collect his power. So uncles invited to the banquet, the wife of przyprawiła poison honey and wine, and poisoned all. The corpses were thrown into Goplana. Crime, however, was quickly punished. The bodies of drowned uncles hatched thousands of mice and all the Kruszwica went straight to the criminal court. Ashen terrified, unable to fight with the enemy, escaped, and his family sought refuge in the brick tower, which rises in the Midst of the lake on the island. But mice flowed behind him
2009-12-09T19:32:33+01:00
Trochę inna legenda znana w Anglii
Prince Popiel (or Duke Popiel) was a legendary 9th-century ruler of the West Slavic ("proto-Polish") tribe of Goplans or Polans, the last member of the pre-Piast dynasty, the Popielids. According to the chroniclers Gallus Anonymus, Jan Długosz and Marcin Kromer, as a consequence of bad rule he was deposed, besieged by his subjects, and eaten alive by mice in a tower in Kruszwica.
As the legend goes, Prince Popiel was a cruel and corrupt ruler who cared only for wine, women, and song. He was greatly influenced by his wife Ryksa, a beautiful, but power-hungry German princess. Due to Popiel's misrule and his failure to defend the land from marauding Vikings, his twelve uncles conspired to depose him. However, at his wife's instigation, he had them all poisoned during a feast. Instead of burning their bodies, as was the custom, he had them cast into Lake Gopło.
When the commoners saw what Popiel and Ryksa had done, they rebelled against their rulers. The princely couple took refuge in a tower near the lake. As the story goes, a throng of mice and rats (which had been feeding on the unburnt bodies of Popiel's uncles) rushed into the tower, chewed through the walls, and devoured Popiel and Ryksa alive. Prince Popiel was succeeded by Piast Kolodziej and Siemowit.
On the shore of Lake Gopło stands a medieval tower, nicknamed the Mouse Tower. However, it can't be the site of the events described in the legend as it was erected some 500 years thereafter.


2009-12-09T19:37:56+01:00
Not far from Gniezno, near the lake Goplana, rose a castle Kruszwica. Prince Popiel lived there, one of the successors of Lech and ruled the country and severely threatening. He wanted more power than had his predecessors. He wanted to rule alone, without asking anyone for advice. Married to a German woman told him sometimes, so to govern the princes in Germany. And in Poland had long been the custom, the prince of the major issues to convene the Council of Elders peasants, or farmers, landowners. Such a council, composed of peasants called for more information. Ashen did not want to call, rallies, and the peasants angry about it they did not want him to go to war, refused to obey him. Ashen feared that this quarrel with the benefit of his uncles: kmieciami connect to and collect his power. So stryjków invited to the banquet, the wife of przyprawiła poison honey and wine, and poisoned all. The corpses were thrown into Goplana. Crime, however, was quickly punished. The bodies of drowned uncles hatched thousands of mice and all the Kruszwica went straight to the criminal court. Popiel terrified, unable to fight with the enemy, escaped, and his family sought refuge in the brick tower, which rises in the midst of the lake on the island. But mice flowed behind him, dopadły him on the tower and zagryzły

xD o to chodzi??