Odpowiedzi

2009-12-09T18:14:53+01:00
A)wiązanie kowalencyjne potrójne
wiązanie między atomami utworzone za pomocą wspólnych par elektronowych.
N₂
••__________••
N •••____••• N
na kreski nie zwracaj uwagi!!!

_,,,_
N≡N
na przecinki nie zwracaj uwagi!!ale na kreski w tym przypadku tak.


b) wiązanie jonowe
Na-1e⁻→Na⁺ kation sodu
Cl+1e⁻→Cl⁻ anion chlorkowy
W czasteczce NaCl powstają jony, które sie wzajemnie przyciągają
______••
Na• +•Cl••→Na⁺Cl⁻
______••