Odpowiedzi

2009-12-09T18:08:55+01:00
1-(0.1 + 0.008)= 1- 0.108= 0.892


nie jestem pewna czy nie zrobiłam błędu :P :)
2009-12-09T18:09:22+01:00
4x-(5y²+8z³)
dla x = - ¼ , y = 0,2 , z = 0,1

4×(- ¼ ) -(5×(0,2)²+8×(0,1)³)=-1-(5×0,04+8×0,001)=-1-(0,2+0,008)=-1-0,208=-1,208


3m³2[m²-3(2m-1)]
dla m = 1/3 (to ułamek)

3(1/3)³×2[(1/3)²-3(2×(1/3)-1)]=3×1/27×2[ 1/9 -3×(-1/3)]=2/9[1/9+1]=20/81
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T18:12:07+01:00
4x-(5y²+8z³)
dla x = - ¼ , y = 0,2 , z = 0,1
__________________________________________________________________
4*(-¼)-(5*0,2²+8*0,1³)=-1-(5*0,04+8*0,001)= -1-(0,2+0,008)= -1-(0,208)
-1-0,208=- 1,208
___________________________________________________________________
3m³2[m²-3(2m-1)]
dla m = 1/3

3m³2(m²-6m+3)=3m³*2m²-12m+6= 3* 1/3 ³+2* 1/3 ²-12* 1/3 +6= 3*₁/²⁷+2*₁/⁹-4+6=₁/⁹+₁/⁹-4+6=2₃/⁹