Czy mógł by mi ktoś wytłumaczyć w jakich okolicznościach pisze sie must lub have to, musn't,should,shouldn'n,don't have to?? would wouldn't??
i co to wogóle znaczy??
i chciałam wiedziec co to wogóle znaczy ten czas second conditional? kiedy go sie stosuje i wogóle wszystko...

mam nową nauczycielke która od pierwszego dnia robi nam sprawdziany i wogóle nie tłymaczy a ja nie wiem o co chodzi.. help me:*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-09-05T20:30:16+02:00
To tak.. :)
..:: MUST::....
Czasownik must należy do grupy czasowników modalnych, zatem obowiązują go pewne reguły gramatyczne inne niż w przypadku zwykłych czasowników:

1. Nie przyjmuje końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej:

She mmust be present at the meeting. [Musi być obecna na spotkaniu.]
She musts be present at the meeting. <--- błędnie

2. Pytania i przeczenia z must tworzymy bez operatora do:

Must I carry your bags? [Czy muszę nieść twoje torby?]
Do I must carry your bags?
We must be honest. [Musimy być uczciwi.]
We don't must be honest.

3. Po must używamy czasownika w bezokoliczniku bez 'to' (tzw. bare infinitive):

He must be right. [On musi mieć rację.]
He must to be right .

4. Must ma negatywną formę skróconą mustn't.

5. Czasownik must nie występuje w formie infinitive ani participle (nie ma form takich jak to must, musting czy musted). Kiedy to konieczne zastępujemy go wtedy innymi wyrażeniami, jak na przykład have to:

It's ridiculous to have to get up so early. [To niedorzeczne musieć wstawać tak wcześnie.] - nie, It's ridiculous to must get up...
She had to work a lot when she was a student. [Kiedy była studentką musiał dużo pracować]

6. Niektóre wydarzenia przeszłe można wyrazić za pomocą konstrukcji must + have + past participle. Must jest też stosowane w znaczeniu przeszłym w mowie zależnej.

Czasownik modalny must jest używany najczęściej do stwierdzania, że coś jest absolutnie pewne oraz do mówienia o konieczności lub zobowiązaniu do zrobienia czegoś. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.

...::: should,shouldn'n:::.....
To stosujemy gdy "powinniśmy coś wykonać" lub w przeczeniach gdy nie powinniśmy czegoś robić:
np.
You should go to school today. ( Powinieneś iść dzisiaj do szkoły)
You should'n take this chemical ( nie powinieneś dotykać tej substancji*)

...:::would wouldn't:::...
wyraz gramatyczny wskazujący na tryb przypuszczający np:
If you asked him he would do it. (Gdybyś go poprosił, zrobiłby to. )


(Second Conditional), używamy, kiedy mówimy o 'nieprawdopodobnych' sytuacjach.

* If I had one million dollars, I'd give a lot to charity.
* If there were no more hungry people in this world, it would be a much better place.

Mam nadzieję, że chociaż trochę Ci to pomogło :)
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-09-05T20:47:05+02:00
Must-musisz
Mustn't- nie mozesz
Should,shouldn'n
Stosujemy go gdy powinniśmy coś wykonać
Would wouldn't gdy coś przypuszczasz
Second Conditional nieprawdopodobne sytuacje
Don't nie
Have to mie
1 1 1