Do prostopadłościennego naczynia o wymiarach 3m, 2m, 1.5 m, wlewa się woda z prędkością 10 litrów na minutę.
Oznacz przez Y ilość wody, a przez X czas i zapisz wzór opisujący napełnianie naczynia wodą. Sporządź wykres. Czy ta zależność jest funkcją? Jeśli tak, to podaj jej dziedzinę i zbiór wartości.
Proszę o pomoc ;]

1

Odpowiedzi

2009-09-06T11:11:15+02:00
3m=30dm
2m=20dm
1.5 m=15dm
objętość naczynia V=30*20*15=9000 l

ilość wody w naczyniu jest określona zależnośią y=10x -jest to funkcja
po napełnieniu: 9000=10*x -> x=900 min - czas całkowitego napełnienia.

dziedzina : x należy do (0;900)
zbiór wartości: (0;9000)
wykres w zał.
2 5 2