Odpowiedzi

2009-09-05T21:19:50+02:00
1)...a.kto mówi - podmiot liryczny
b.do kogo mówi?
c. o czym mowi?
d. jak mówi?
e. po co mówi?
2)a. wstęp
b.kto do kogo mówi?
c.ukształtowanie wypowiedzi
d.tytuł
e.bohater
f.ustalenie uczuć podmioty lirycznego
g.konteksty
h. wniosek
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-05T21:25:52+02:00
1) Kreacja podmiotu lirycznego (kto mówi, kim jest, jak mówi, jaki jest)
Typ liryki (bezpośrednia, pośrednia itp.)
Cel i przyczynę wypowiedzi
Konteksty
Geneza
Środki stylistyczne
Gatunek
Budowa (podział)
Rymy
Znaczenie tytułu, słów-kluczy

2) Jaka to część całości
Kto mówi, do kogo, o czym, jak, po co, dlaczego, jaki jest
Kontekst wypowiedzi
Środki językowe, stylizacja (jeśli występuje)
Geneza i kontekst (epoka, nurt)
Gatunek utworu (zazwyczaj powieść)
Budowa utworu (np. zdania wielokrotnie złożone, pojedyncze)
Słowa-klucze
Nawiązanie do innych scen z całości utworu, które wiążą się z tematem
1 4 1
2009-09-05T22:37:54+02:00
1)NA.. RADY.KTÓRE UDZIELA PODMIOT LIRYCZNY I SPOSÓB W JAKI JE FORMUŁUJE

2) NA..KONTEKS EPOKI,KULTUROWY I HISTORYCZNY, OBRAZU MIAST I MIESZKANCÓW W PROZIE, ROZWARZ CO SKŁADA SIE NA SYNTEZĘ TRADYCJI.
1 2 1