Boki trójkąta ABC maja dlugosci:
|AB| = 5cm , |BC| = 6 cm , |AC|= 9cm.
Na boku AB odmierzamy odcinek AD dlugosci 2cm i przez punkt D prowadzimy prostą równoległą do boku AC.
Prosta ta przecina bok BC w punkcie E .
Oblicz obwód trapezu ADEC .

2

Odpowiedzi

2009-12-09T18:20:46+01:00
2009-12-09T18:31:01+01:00
Ob =9cm+2cm+5,2cm+2,2cm = 18,4cm
1 4 1