Proszę o pomoc w tych zadankach :) Z góry dziękuję
1.O ile mniejsze jest pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 4 cm od pola kwadratu opisanego na tym okręgu?
2.Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym ma długość 2 cm .Jaką długość ma bok trójkąta?

1

Odpowiedzi

2009-12-09T19:58:11+01:00
Pole małego kwadratu:
d=2r
d=8cm
d=a√2

a√2=8 //*√2
2a=8√2 //:2
a=4√2

pole = (4√2)² = 16*2
pole=32cm²


pole dużego kwadratu:
a=2r
a=8
pole = 8*8
pole = 64 cm²pole dużego kwadratu : pole małego kwadratu
czyli:

64:32 = 2

odp.ten kwadfrat jest 2 razy mniejszy.

zad.2.
2/3 h = 2
h=3

a√3:2 = 3
a√3=6
3a=6√3
a=2√3 -> długość boku trójkąta

wybierz moje rozw. za najlepsze ;-)