1) Temperatura topnienia powietrza wynosi -213 stopni celcjusza, a wrzenia -193 stopnie celcjusza.
Oblicz różnicę między temperaturą wrzenia wody (100 stopni celcjusza) a temperaturą wrzenia powietrza.

2)Głowny składnik powietrza azot topnieje w temperaturze -209 stopni celcjusza, 86 stopni celcjusza, a wrze w temperaturze - 195,8 stopni celcjusza. Oblicz w stopniach Celcjusza różnicę między temperaturą wrzenia i topnienia gazu.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T18:53:13+01:00
|-193|+|100|=293°C.

różnica miedzy temperatrą wrzenia wody a temperaturą wrzenia powietrza wynosi 293°C

w zadaniu 2. prawdopodobie jest błąd: "86 stopni celcjusza" nie wiem do czego to jest.... ale jakby pominąć tą informację to byłoby tak:

|-209|+|- 195,8|=13,2°C