(Zadanie typu prawda - fałsz)
[ ] Na północy z Rzymem sąsiadowali Etruskowie
[ ] Grecy zakładali kolonie na S części Półwyspu Apenińskiego.
[ ] Ok. 500 r.p.n.e część Sycylii znajdowała się pod panowaniem Kartagińczyków.
[ ] Sardynia była wyspą skolonizowaną przez Etrusków.
[ ] Ilirowie sąsiadowali z Latynami od zachodu.
[ ] W północnej Italii swe kolonie posiadali Kartagińczycy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T18:44:43+01:00
[f ] Na północy z Rzymem sąsiadowali Etruskowie
[p ] Grecy zakładali kolonie na S części Półwyspu Apenińskiego.
[p ] Ok. 500 r.p.n.e część Sycylii znajdowała się pod panowaniem Kartagińczyków.
[ f] Sardynia była wyspą skolonizowaną przez Etrusków.
[p ] Ilirowie sąsiadowali z Latynami od zachodu.
[f ] W północnej Italii swe kolonie posiadali Kartagińczycy.
4 4 4