KRAINY TRAWIASTE (SAWANNY I STEPY)

1.Przyczyny dominacji traw nad drzewami na niektórych strefach geograficznych


2. jakie są warunki życia wśród traw ?


3.scharakteryzuj ogólnie obszary trawiaste na ziemi :
a)sawanna
b)step
c)preria
d)papma (pampasy)


proszę o pomoc ... nie musi być wszystko razem opisane mogą być poszczególne zadania !

z góry dziękuje !!:*

1

Odpowiedzi

2009-12-11T20:48:55+01:00
A)sawanna
obszar skrajnie suchy, stale lub okresowo gorący, o ujemnym bilansie wodnym przy parowaniu potencjalnym
b)STEP [ukr.], suchoroślowa formacja trawiasta (z domieszką wielu gat. 2-liściennych bylin) występująca na obszarach strefy umiarkowanej o klimacie suchym, kontynent.; należą tu zarówno stepy eurazjatyckie (step w pierwotnym znaczeniu), jak też północnoamer. ? prerie i południowoamer. ? pampy; typowe dla stepy są czarnoziemy i gleby kasztanowe; krzewy występują nielicznie i rzadko, drzew brak; wyróżniamy step łąkowy (najbogatszy florystycznie), step ostnicowy (dominują ostnice) oraz step piołunowy (uboższy florystycznie).

c)
PRERIA [franc.], bot. formacja roślinna o charakterze stepowym w Ameryce Pn.; regionalna nazwa północnoamer. ? stepu; prerie zajmuje ogromne obszary na wsch. od Gór Skalistych i w kierunku pd. od Kanady do Teksasu; warunki klim. i glebowe prerie są b. zbliżone do panujących w eur. stepach; roślinność składa się gł. z traw; najważniejsze są rodzaje: ostnica, perz, Andropogon i Bouteloua, z których 3 pierwsze mają swych przedstawicieli w stepowej florze eurazjat.; rozróżnia się kilka odmian prerii; najbardziej charakterystyczna jest preria typowa (wysoka), na głębokich, typowych czarnoziemach, rozpowszechniona w stanach Dakota Pn. i Dakota Pd., Nebraska i Kansas; jej roślinność tworzą kępowe trawy o wys. 80-120 cm oraz wiele gat. roślin dwuliściennych gł. z rodziny astrowatych (złożonych); p. typowe są obecnie w większości zajęte pod uprawę roli; ponadto występuje preria łąkowa (wyższy wzrost, wilgotniejszy klimat), preria niska (wys. do 10 cm) oraz p. mieszane (kępy wysokich traw).

d)Pampa-
formacja roślinna, step południowo-amerykański występujący od Patagonii do Urugwaju i od wybrzeży O. Atlantyckiego do podnóża Andów, gł. składnikiem są kępowe, kseromorficzne trawy, z rodzajów tworzących stepy eur. , lecz reprezentowane przez odrębne gat.; dużo jest również roślin dwuliściennych z rodziny goździkowatych, portulakowatych, bobowatych (motylkowatych), mirtowatych, werbenowatych i astrowatych (złożonych); występuje na czarnoziemach, dlatego znaczne obszary (gł. wsch., wilgotniejsze) są zajęte pod uprawę roli lub na pastwiska
1 1 1