1)Pojazd w czasie 0,5h przebył drogę 100km. Oblicz prędkość pojazdu w m/s
2)Na prostej drodze pojazd zwiększył prędkość z 36km/h do 72km/h w czasie 5 sekund. Oblicz średnie przyśpieszenie pojazdu.
3)Pojazd porusza się ruchem jednostajnym przyspieszonym z a=2m/s². Oblicz uzyskaną prędkość i drogę po upływie 10s.
4)Pojazd jadący z szybkością 36km/h zahamował w czasie 5 sekund. Oblicz drogę hamowania
5)Oblicz przyśpieszenie ciała o masie 300g na które działa siła 6N

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T19:14:01+01:00
1)
Dane:
t=0,5h
s=100km
Szukane:
V=?
Rozwiązanie:
V=s/t
V=100km/0,5h
V=200km/h
V=200*1000m/3600s=200000 m/3600s=55,5m/s

2)
Dane:
V₀=36km/h=10m/s
Vк=72km/h=20m/s
t=5s
Szukane:
Vśr=?
Rozwiązanie:
Vśr=Vк-V₀ /t
Vśr=20m/s-10m/s /5s
Vśr=10m/s / 5s=2m/s²

3) Dane:
a=2m/s²
t=10s
Szukane:
V=?
s=?
Rozwiązanie:
a=V/t /*t
V=a*t
V=2m/s²*10s=20m/s
V=s/t /*t
s=V*t
s=20m/s*5s=100m

4)
Dane:
V=36km/h=10m/s
t=5s
Szukane;
s=?
Rozwiązanie:
v=s/t /*t'
s=v*t
s=10m/s*5s=50m/s²

5)
Dane:
m=300g=0,3kg
F=6N
Szukane:
a=?
Rozwiązanie:
a=F/m
a=6N/0,3kg=20m/s²
a=20m/s²