1. Pizza ma średnice 30cm, a ze serem pokryła tylko jej środkową część o promieniu 12 cm.
Jaka powierzchnia pizzy nie jest pokryta serem.

2. Walec drogowy ma średnice 1m 60cm, podczas wyrównywania nawierzchni drogi wykonano 1010 pełnych obrotów. Podaj w przyblizeniu do 1m jaką dlugość pokonał

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T18:16:55+01:00
1. Powierzchnia całej pizzy, liczymy ją ze wzoru πr²

2r=30cm
r=15

powierzchnia calej pizzy= π*15²=225π
powierzchnia pizzy pokrytej serem =π*12²=144π
powierzchnia pizzy niepokrytej serem=225π-144π=81π=81*3,14=254,34 cm²

81/225

2. 2r=160cm
r=80cm
2πr= 160π

x:1010 =160π(cm)
x=160π*1010
x=502,4cm*1010=507424cm=5074,24m=5,07424km

Życze powodzenia i licze na plusa :)