Pani Zofia wybrała dwa rodzaje kafelków do wyłożenia ścian łazienek : standardowe w cenie 40zł za metr<kwadratowy> i dekoracje po 100zł za metr<kwadratowy>. Powierzchnia pokrywa kafelkami standardowymi była o 80% większa od powierzchni pokrytej kafelkami dekoracyjnymi. Łączny
koszt kafelków wyniósł 2580 zł. Ile metrów kwadratowych kafelków dekoracyjnych kupiła pani Zofia?

1

Odpowiedzi

2009-12-11T00:47:18+01:00
X-kafelki dekoracyjne
y-kafelki standardowe
100x + 40y = 2580
y = x + 0,8x = 1,8x
100x + 40*1,8x = 2580
100x + 72x = 2580
172x = 2580
x = 15 m
y = 1,8 * 15 = 27 m
sprawdzenie
100 * 15 = 1500 zł
40 * 1,8 * 15 = 1080 zł
1500 zł + 1080 zł = 2580 zł
Pozdrawiam
2 5 2