Proszę o przetłumaczenie tekstu na język polski. Tekst z książki Matura Solutions wydanie OXFORD. Z góry dziękuje ;)

The British do not make many action films. They are more famous for historical dramas and, more recently, romantic comedies like Four Weddings and a Funeral. However,
in 1962 a film called Dr No appeared. It was about an intelligence agent called James Bond and was an immediate success. There are now over twenty Bond films, and they are some of the most successful action films ever made.


Ian Fleming, the author of the James Bond books, was born in 1908, and went to Elton,
one of the most expensive private schools in Britain. In the 1930s he worked as a journalist and a banker. But he wanted a more exciting life and in the Second World War he got a job in the British Intelligence Service. After the war Fleming returned to journalism, but in 1953 he started writing thrillers, using his wartime experience in the intelligence services. In all he wrote fourteen Bond books, selling millions of copies around the world. He died in 1964.


James Bond works for MI6, the international part of the British Intelligence Service. His other name is 007. In the books and early films, Bond is charming, drinks and smokes a lot, and has many affairs with women. In more recent films, he is more sensitive and less reckless, and the female characters play a bigger role in the stories. Bond is famous for the way he introduces himself : The name's Bond. James Bond.


Six actors have played the part of Bond : ...
3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T18:12:16+01:00
Brytyjczycy nie robią wielu filmów akcji. Są one bardziej znanych historycznych dramatów, a ostatnio, komedie romantyczne, jak Cztery wesela i pogrzeb. Jednakże,
w 1962 roku film nazywa się Dr No. To było o agencji wywiadu o nazwie James Bond był natychmiastowy sukces. Istnieje obecnie ponad dwudziestu filmów Bonda, i są jednymi z najbardziej udanych filmów akcji jakie kiedykolwiek powstały.


Ian Fleming, autor książki: James Bond, urodził się w 1908 roku i udał się do Eltona,
jeden z najdroższych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii. W 1930 pracował jako dziennikarz i bankiera. Chciał bardziej ekscytujące życie w II wojnie światowej dostał się do pracy w brytyjskiej służbie wywiadowczej. Po wojnie Fleming wrócił do dziennikarstwa, ale w 1953 roku zaczął pisać thrillery, wykorzystując jego doświadczenia wojenne w służbach wywiadowczych. We wszystkich pisał czternaście Bond książek, sprzedaż w milionach egzemplarzy na całym świecie. Zmarł w 1964 roku.


James Bond pracuje dla MI6, międzynarodowej części Intelligence Service. Jego inna nazwa to 007. W książkach i filmach na początku, Bond jest uroczy, napoje i pali dużo i ma wiele spraw z kobietami. W ostatnich filmach, jest bardziej wrażliwa i mniej lekkomyślny i bohaterek play
większą rolę w historii. Bond jest znany sposób, że wprowadza się: Nazywam się Bond. James Bond.


Sześć podmiotów odegrały część Bond: ...
2009-12-09T18:16:43+01:00
Brytyjczycy robili wiele filmów akcji. Oni są bardziej słynący z dramatów historycznych i, bardziej ostatnio, komedie romantyczne lubią cztery Śluby i Pogrzeb. Jednakże, w 1962 film nazwany doktora nie pojawił się. To było o agencie wywiadu nazwanym James Bond i było natychmiastowym sukcesem. Tam mają ukończone dwadzieścia lat teraz wiązać filmy, i oni są jakimś z najbardziej udanych filmów akcji kiedykolwiek zrobiony.

Ian Flamand, autor Jakuba Więź rezerwuje, urodził się w 1908, i poszedł do Eltona, jedna z najdroższych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii. W 1930 s pracował jako dziennikarz i bankier. Ale chciał bardziej pasjonującego życia i w drugiej wojnie światowej dostał pracę w brytyjskich służbach wywiadowczych. Już po wojnie Flamand wrócił do dziennikarstwa ale w 1953 zaczął pisać thrillery, używając jego doświadczenia wojennego w usługach wywiadowczych. We wszystkim, co napisał do czternaścia Więź rezerwuje, zaprzedając miliony kopii na całym świecie. Zginął podczas 1964.

Jakub Więź pracuje dla MI 6, międzynarodowa część brytyjskich służb wywiadowczych. Jego inne imię jest 007. W książkach i wczesnych filmach, Więź jest oczarowywaniem, napojami i dymami dużo, i ma wiele romansów z kobietami. W bardziej najnowszych filmach, on jest wrażliwszy i mniej lekkomyślny, i kobiece charaktery odgrywają większą rolę w historiach. Więź jest słynąca z drogi, którą on wprowadza samej: Więź imienia. Jakub spajać.

Sześciu aktorów zagrało część Więzi:...
2009-12-09T18:23:48+01:00
Brytyjczycy nie robią wielu filmów akcji. Są one bardziej znanych historycznych dramatów, a ostatnio, komedie romantyczne, jak Cztery wesela i pogrzeb. Jednakże,
w 1962 roku film nazywa się Dr No. To było o agencji wywiadu o nazwie James Bond był natychmiastowy sukces. Istnieje obecnie ponad dwudziestu filmów Bonda, i są jednymi z najbardziej udanych filmów akcji jakie kiedykolwiek powstały.


Ian Fleming, autor książki: James Bond, urodził się w 1908 roku i udał się do Eltona,
jeden z najdroższych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii. W 1930 pracował jako dziennikarz i bankiera. Chciał bardziej ekscytujące życie w II wojnie światowej dostał się do pracy w brytyjskiej służbie wywiadowczej. Po wojnie Fleming wrócił do dziennikarstwa, ale w 1953 roku zaczął pisać thrillery, wykorzystując jego doświadczenia wojenne w służbach wywiadowczych. We wszystkich pisał czternaście Bond książek, sprzedaż w milionach egzemplarzy na całym świecie. Zmarł w 1964 roku.


James Bond pracuje dla MI6, międzynarodowej części Intelligence Service. Jego inna nazwa to 007. W książkach i filmach na początku, Bond jest uroczy, napoje i pali dużo i ma wiele spraw z kobietami. W ostatnich filmach, jest bardziej wrażliwa i mniej lekkomyślny i bohaterek odgrywają większej roli w historii. Bond jest znany sposób, że wprowadza się: Nazywam się Bond. James Bond.


Sześć podmiotów odegrały część Bond: ...
1 5 1