Odpowiedzi

2009-12-09T19:14:44+01:00
Elektrownia cieplna - 1.opalane węglem stwarzają poważne zagrożenie dla środowiska 2.znaczny koszt 3.Jednak ze względu na małą wydajność pierwszych, niemożliwość budowy zbyt wielu drugich 4.produkujący energię elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian energetycznych
Elektrownie wodne - 1.są źródłem "czystszej" energii, to znaczy, że są najmniej szkodliwe dla środowiska naturalnego 2.Podczas wytwarzania energii przez elektrownię wodną do atmosfery nie dostają się żadne zanieczyszczenia 3.poziom emitowanego hałasu jest niski. 4.budowa elektrowni znacząco zmienia ekosystem i krajobraz otoczenia.
Elektrownia jądrowa - 1.jest to także jedna z najczystszych obecnie znanych form produkcji energii 2.do produkcji broni atomowej 3.wzrost wymagań dotyczących bezpieczeństwa bloków jądrowych. 4.głównie zobowiązaniami dotyczącymi ograniczenia emisji dwutlenku węgla
Elektrownie geotermalne - 1.Woda geotermiczna wykorzystywana jest bezpośrednio 2.zasoby tej energii są praktycznie niewyczerpywalne, ze względu na ogromną objętość Ziemi. 3.są z reguły mocno zasolone 4.zanieczyszczenia wód głębinowych, uwalnianie radonu, siarkowodoru i innych gazów.
Elektrownie wiatrowe - 1.wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. 2.większe skupiska wiatraków mogą być przyczyną zmniejszenia prędkości wiatru 3.jako uzależnione od warunków pogodowych, wymuszają na tradycyjnej energetyce utrzymywanie rezerwy mocy 4.rozwój energetyki wiatrowej jest, jak na razie, jednym z najdroższych sposobów i wcale nie najefektywniejszym rozwiązywania tego problemu.
1 1 1