Odpowiedzi

2009-12-09T18:17:49+01:00
1660r. - Pokój w Oliwie - koniec wojny polsko-szwedzkiej
Wyczerpane walką strony (tj. Polska i Szwecja) zdecydowały się na zawarcie pokoju. Polska utraciła większą część Inflant oraz Prusy Książęce - swoje dotychczasowe lenno. Nie doszedł do skutku planowany rozbiór Rzeczpospolitej, pomiędzy Szwecję Siedmiogród i Branderburgię.
2009-12-09T18:19:34+01:00

Pokój oliwski, traktat pokojowy pomiędzy Szwecją a Polską podpisany 3 maja 1660 r. w Oliwie kończący potop szwedzki