Proszę o przetłumaczenie kilku zdań :)
1. Książka rozwija zainteresowania, zdolność myślenia
2. książka pozostaje nadal ważnym źródłem wiedzy, rozbudza ciekawość.
3. pozwala głębiej czuć, przeżywać.
4. czytanie rozwija uczucia, czyni nas wrażliwszymi.
5. książka pozwala przenieść się w świat fantazji, przygody.
6.nie zawiera ona agresji ani przemocy.
6.czytanie wzbogaca słownictwo, ułatwia wyrażanie myśli, sprawia, że więcej rozumiemy.
7.czytanie czyni człowieka nowoczesnym, przybliża inne kultur

1

Odpowiedzi

2009-12-09T18:18:00+01:00
1. The book develops interest, ability to think
2. book remains an important source of knowledge, stimulates curiosity.
3. allows deeper feel, live.
4. Reading develops feelings, makes us wrażliwszymi.
5. book allows you to move in a world of fantasy, adventure.
6.nie it includes aggression or violence.
6.reading enriches vocabulary facilitates the expression of thought, makes it more understanding.
7.reading makes a modern man, brings different cultures