Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T18:48:43+01:00
Związek zawodowy - organizacja dobrowolna, grupująca ludzi, którzy należą do danego związku zawodowego, którzy wykonują ten sam zawód. Przykładem związku zawodowego może być NSZZ "Solidarność" (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy), OPZZ (Ogólnopolski Porozumienie Związków zawodowych) , ETUC (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych).