ŚWIADCZENIODAWCA
Imię i nazwisko lekarza :.......................................................
Adres :......................................................................................
Miejsce pracy :........................................................................
__________________________________________________________________________________
PACJENT
Imię i nazwisko :....................................................................
Adres:......................................................................................
__________________________________________________________________________________
DIAGNOZA :...........................................................................
___________________________________________________________________________________
RP.


____________________________________________________________________________________
Data :........................................................


Podpis lekarza
........................................

Pomórzcie mi to wypełnic ;dd
dziękuje ;**** *.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T18:45:08+01:00
Świadczeniodawca :
1. Józef Uzdrawiający
2. Zdrówko 00-067 ul. Rehabilitacyjna 5
3. Miejce pracy :
Niezależny Ośrodek Pomocy Medycznej " Zawsze zdrowo "
Serdeczność 00-678 ul. Pomocna 20
--------------------------------------------------------------------------------------------
PACJENT :
1.Adam Wesołowski
2. Zdrówko 00-067 ul. Owocowa 3/5
-----------------------------------------------------------------------------------------------DIAGNOZA :
ZESPÓŁ OPTYMIZMU NIEOKREŚLONEGO
RP :
Pacjent deklaruje nieustanną radość z otaczającego go świata Nie widzi jego nagatywów . Jedynym jego problemem jest brak problemów .Cieszy się nawet tym ,że inni mają probelmy . Nie potrafi im pomóc i z tego też się cieszy .
Zalecam wizytę u specjalisty psychoanalityka , który wdroży leczenie w zakresie umiejętności postrzegania problemów innych ludzi ,realistycznego spojrzenia na świat i zaordynuje terapię w zakresie optymizmu z umięjętności dzielenia się radością z innymi , jak też pomagania im .

09.12.2009


Zdrówko