Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-05T22:16:36+02:00
Symetria środkowa:
- jedynym punktem stałym symetrii środkowej jest jej środek
- symetria środkowa na płaszczyźnie jest złożeniem dwóch symetrii osiowych o osiach przecinających się w środku symetrii pod kątem prostym
- w przestrzeni, symetria środkowa jest złożeniem trzech symetrii płaszczyznowych, których płaszczyzny przechodzą przez środek symetrii i są wzajemnie prostopadłe
- symetrie środkowe pokrywają się także z jednokładnościami o skali równej -1
- symetria środkowa jest inwolucją tzn. jest identyczna z odwzorowaniem odwrotnym do niej.
2009-09-05T23:12:36+02:00
Symetria środkowa:
-Jedynym punktem stałym symetrii środkowej jest jej środek.
-Na płaszczyźnie symetrie środkowe pokrywają się z obrotami dokoła punktu o kąt półpełny, zaś w przestrzeni z obrotami dokoła prostej o kąt półpełny.
-Symetrie środkowe pokrywają się także z jednokładnościami o skali równej -1.
-Symetria środkowa na płaszczyźnie jest złożeniem dwóch symetrii osiowych o osiach przecinających się w środku symetrii pod kątem prostym.
-symetria środkowa jest inwolucją tzn. jest identyczna z odwzorowaniem odwrotnym do niej.

Symerią osiową względem prostej d nazywamy różną od identyczności izometrię Sd: P -> P taką, że każdy punkt prostej d jest punktem stałym dla Sd.