Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T18:51:57+01:00
~Mianem oświecenia określa się okres w dziejach kultury europejskiej od końca XVII w. do początku XIX w. oraz niejednorodny nurt kulturowy wytworzony i dominujący w tym okresie.
~Epokę tę określa się również mianem wieku rozumu, gdyż w oświeceniu traktowano rozum jako podstawowe narzędzia poznania i źródła wiedzy o świecie oraz jako instrument krytyki dotychczasowego stanu wiedzy.
~Zdaniem oświeconych myślicieli rozum miał umożliwiać wyzwolenie ludzkości od ignorancji oraz fałszywych autorytetów intelektualnych.
~Ogromną role w oświeceniu kładziona na rozwój nowoczesnego szkolnictwa, które zaczęło przekazywać wiedzę dostosowaną do wymagań współczesności. Do programów nauczania wprowadzono m.in. języki nowożytne i nauki ścisłe. Wszystkie one miały przygotować nie tylko do wykonania zawodu, ale i do życia obywatelskiego.
~Wielkim dziełem myślicieli oświecenia była Wielka Encyklopedia Francuska, która była zarówno prezentacją aktualnego stanu wiedzy, jak i pracą popularyzatorską. Jej twórców nazwano encyklopedystami.
2 5 2