Odpowiedzi

2009-12-09T18:49:13+01:00
Modlitwa do Ducha Świętego:
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych
I zapal w nich ogień Twojej miłości Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie I odnowisz oblicze ziemi
Módlmy się
Boże, Tyś pouczył serca wiernych
światłem Ducha Świętego,
daj nam w tymże Duchu poznać,
co jest prawe
i Jego pociechą zawsze się radować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
2 5 2
2009-12-09T18:50:33+01:00
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego,
stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen
5 5 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T18:52:36+01:00
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.Wierzę w Ducha Świętego, kocham i uwielbiam Tego, który jest Panem i Ożywicielem moim, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że mnie ożywiasz swoją łaską, że mówisz do mnie przez swoje skryte natchnienia i przez Proroków, a także za to, że mnie prowadzisz do Ojca i Syna, od którego pochodzisz. Uwielbiam Cię wraz z Ojcem i Synem.
4 3 4