Odpowiedzi

2009-12-09T19:08:47+01:00
Już w XV stuleciu polskie zboże za pośrednictwem kupców hanzeatyckich (hanza to związek handlowy) docierało do krajów Europy Zachodniej. Jednak dopiero rewolucja cen otworzyła przed handlem zbożowym, a zwłaszcza przed producentami zboża, nowe perspektywy. Pobudziło to polską szlachtę do poszukiwania takich form organizacji upraw i hodowli, które zapewniałyby opłacalność produkcji rolnej. Największe możliwości dawało zakładanie i rozwijanie folwarków tj. gospodarstw rolnych lub rolno-hodowlanych. Zaczęły one powstawać nie tylko w dobrach szlachty lecz także w majątkach kościoła i króla. Ich rozwój przyczynił się do wzmocnienia roli gospodarczej szlachty, co w późniejszym okresie dalej się rozwijało i nastąpiło nadawanie szlachcie przywilejów. Łatwość zbytu i ciągle rosnący eksport wyprodukowanego zboża w folwarkach sprawiłt, że w świadomości polskiej szlachty ukształtowało sie przekonanie, że rzeczpospolita stanowi spichlerz Europy, szlachta wzbogacała się i podnosiła swoją rangę społeczną.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T21:01:57+01:00
We względu na wzrost cen zboża w Europie, uprawa ziemi przynosiła coraz większe zyski szlachcie i mieszczanom. Wprowadzano nowe narzędzia takie jak pług czy kosa- coraz skuteczniej wypierająca z użycia sierp. W Polsce szlachta, dostrzegając możliwości szybkiego wzbogacenia się, rozbudowywała swoje gospodarstwa, tworząc folwarki pańszczyźniane. Chłopi zostali zobowiązani do robót polowych.
Zamiast dotychczasowych opłat pieniężnych(czynszu) musieli jeden lub kilka dni w tygodniu pracować na folwarku, czyli odrabiać tzw. pańszczyznę. Dla zwiększenia dochodów szlachta zajmowała nie tylko nieużytki. Na mocy przywileju warckiego mogła przejmować gospodarstwa sołtysów.

Pisałam sama. ;)
Niedawno to miałam.
Psdr. ;)
3 5 3