Pełnoprawni mieszkańcy Sparty to ....
Pełnoprawni mieszkańcy Aten to....
Pozbawieni praw mieszkańcy Sparty to ....
Pozbawieni praw mieszkańcy Aten to.....


Dwóch królów- funkcje...............
......... - uchwalenie ustaw
..........- faktyczne sprawowanie władzy

1

Odpowiedzi

2009-12-09T19:03:06+01:00
1. Spartiaci.
2.rodowici Ateńczycy.
3.Heloci.
4.Metojkowie,Niewolnicy
4 3 4