Odpowiedzi

2009-12-09T19:00:39+01:00
W 2009 roku polacy maja napewno dużo podatków wiec myssle że przynajmniej 60 procent
2009-12-09T19:01:39+01:00
Nowe stawki od 2009 roku to 18 i 32 procent. Pierwsza będzie dotyczyła dochodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł, od której będzie się odejmowało 556,02 zł kwoty zmniejszającej podatek. Natomiast wyższe dochody zostaną obciążone podatkiem w wysokości 14 839,02 od części kwoty równej progowi plus 32 proc. od części powyżej progu.

Podatku nie zapłacą ci, którzy w ciągu roku osiągną dochód nie wyższy niż 3091 zł. Od dochodu przed opodatkowaniem będzie można odliczyć 1335 zł rocznie (111,25 zł miesięcznie) z jednego stosunku pracy i 2002,05 zł z kilku stosunków pracy. Osoby pracujące poza gminą, w której są zameldowane, odliczą odpowiednio 1668,72 zł rocznie (139,06 zł miesięcznie) z jednego stosunku pracy i 2502,56 zł z wielu stosunków pracy.

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.
2009-12-09T19:01:42+01:00
Nowe stawki od 2009 roku to 18 i 32 procent. Pierwsza będzie dotyczyła dochodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł, od której będzie się odejmowało 556,02 zł kwoty zmniejszającej podatek. Natomiast wyższe dochody zostaną obciążone podatkiem w wysokości 14 839,02 od części kwoty równej progowi plus 32 proc. od części powyżej progu.

Podatku nie zapłacą ci, którzy w ciągu roku osiągną dochód nie wyższy niż 3091 zł. Od dochodu przed opodatkowaniem będzie można odliczyć 1335 zł rocznie (111,25 zł miesięcznie) z jednego stosunku pracy i 2002,05 zł z kilku stosunków pracy. Osoby pracujące poza gminą, w której są zameldowane, odliczą odpowiednio 1668,72 zł rocznie (139,06 zł miesięcznie) z jednego stosunku pracy i 2502,56 zł z wielu stosunków pracy.

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.