Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie :D:D:D "układy równań"

x przez 2 + y przez 3=jedna cała i jedna trzecia
x przez trzy - y przez 2= dwie całe i jedna trzecia

trzy piąte x + jedna druga y = 2
jedna druga(2x-y)=2

x+2 przez 5- 2y=5
x - y+2 przez 6 = 3

z góry bardzo dziękuję

1

Odpowiedzi

2009-12-09T19:23:47+01:00
X/2 + y/3 = 1⅓
x/3-y/2 = 2⅓

3x/6 + 2y/6 = 8/6 /*6
2x/6 - 3y/6 = 14/6 /*6

3x + 2y = 8
2x + 3y = 14

x = 2⅔ - ⅔y
2(2⅔-⅔y) + 3y = 14

x = 2⅔ - ⅔y
16/3 - 4/3y + 3y = 14 /*3

x = 2⅔ - ⅔y
-y = 26
y= -26

x = 8/3 - 2/3(-26) = 8/3 + 52/3 = 60/3 = 20

2)
3/5x + 1/2y = 2
1/2(2x-y) = 2

3/5x + 1/2y = 2
x - 1/2y = 2

3/5x + 1/2y = 2
x = 2 + 1/2y

3/5(2+1/2y) + 1/2y = 2
x = 2 + 1/2y

6/5+3/10y + 1/2y = 2
x = 2 + 1/2y

4/5y = 4/5
x = 2 + 1/2y

y=1
x=2+1/2=2,5

3)
x+2 / 5- 2y=5 /*5-2y
x - y+2 / 6 = 3 /*6

x+2=25-10y
6x - y+2 = 18

x=23-10y
6(23-10y) - y+2 = 18

x=23-10y
138-60y-y+2 = 18

x=23-10y
-61y = -122

y=2
x=3
1 5 1