Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T19:23:03+01:00
Dziura ozonowa jest to zjawisko zmniejszania się ozonu w atmosferze ziemskiej. Ozon jest trójwymiarowym tlenem działającym silnie utleniająco i bakteriobójczo dlatego dezynfekuje powietrze i wodę .
Ozon przy powierzchni ziemi działa szkodliwie na człowieka powodując choroby oczu drug oddechowych oraz duszności . Ozon na wysokości ok.50kmnad powierzchnią Ziemi chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV) docierającym na ziemię od Słońca. Ozon niszczą loty kosmiczne, freony i zanieczyszczenia powietrza. Cieńsza warstwa ozonu sprawia, że promieniowanie UV dociera do powierzchni ziemi i powoduje raka skóry, choroby oczu, osłabienie układu odpornościowego człowieka. Ozon jest odtwarzany podczas wyładowań atmosferycznych.


Tylko tyle wiem .... Myślę że wystarczy!
43 4 43
2009-12-09T21:05:49+01:00
Zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych. Spadki zawartości ozonu mogą mieć charakter naturalny. Tworzenie się i rozpad O3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku. Naturalna zawartość ozonu zmienia się z szerokością geograficzną , dlatego trudno jest podać uniwersalną wartość stężenia granicznego, które określa pojawienie się dziury ozonowej. W przypadku Antarktyki granica między naturalnym stanem ozonosfery a dziurą ozonową wynosi 220 DU . Do 1979 r. nie notowano w tym rejonie niższych stężeń, a późniejsze spadki ilości O3 nie miały charakteru naturalnego. Powstawania dziury wiązane jest zazwyczaj z antropogeniczną emisją freonów.

Dziura ozonowa ,a środowisko .

Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego docierająego do Ziemi ze Słońca. Niektóre rodzaje promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmów żywych, ponieważ mogą uszkadzać komórki oraz materiał genetyczny komórek. U ludzi i zwierząt mogą wywołwać zmiany nowotworowe.
Freony jak źródło powstawania dziury ozonowej .

56 2 56