Odpowiedzi

2009-09-06T16:20:23+02:00
Mit - opowieśc fantastyczna dotycząca bardzo odległej przeszłości. Mity wyjaśniają pochodzenie bogów i ludzi, opowiadają o czynach bogów, tłumaczą sens zwyczajów i wierzeń, a także objaśniają zjawiska zachodzące w naturze. Najczęściej są przekazywane ustnie.

Tworzyc mit - Wymyślanie nieprawdziwych lub pół prawdziwych informacji, które często mają na celu zaimponowanie drugiej osobie.

Obalac mit - Rzecz przeciwna do "Tworzenia mitu". Znaczy to tyle, że zaprzeczamy nieprawdziwym informacją, mając przy tym silne argumenty.

Rozwiac mit - Znaczy prawie to samo co "Obalic mit" z jedną różnicą: wcześniej były już jakieś wątpliwości, ale dopiero teraz znaleziono dowody.

Pozdro :D
30 4 30