Łódka oddala sie od brzegu rzeki z prędkoscia V₁=3,2 m/s. Predkosc wynosi V₂=2,4 m/s. Szerokośc rzeki wynosi d=32m. Oblicz:
a) predkość wypadkowa łódki
b) kierunek ruchu łódki
c) czas, w którym łódka przepłynie rzeke
d) o jaki odcinek woda znesie łódkę
e) rzeczywista drogę łódki


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T19:15:36+01:00
Prędkość wypadkowa łódki to przekątna prostokąta i liczymy z twierdzenia Pitagorasa
v=√v₁²+v₂²
v=√10,24+5,76
v=4m/s

b) d-szerokość rzeki
d=v₁×t
t=d/v₁
t=32/3,2
t=10s

c)s=v₂t
s=2,4×10=24m

d)
l=vt
l=4×10=40m