Uporządkuj w kolejności od najmniejszej do największej:
Wzór:
zamień na km²:
a) k=0,07km² ; l=5ha ; m=600a ; n=8000m²
l=5ha=5×10000m²=50000m²=50000×(0,001km²)=50000×0,000001km²=
=0,05km² (i tak pozostałe w ten sam sposób)

zamień na ary:
b) a=0,21a ; b=103,2m² ; c=2500dm² ; d=75000cm²

zamień na m²:
c) m=0,6m² ; n=62dm² ; o=54000cm² ; p=420000mm²

Proszę pomóżcie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T19:39:18+01:00
Zamień na km²:
a)
k=0,07km² ; l=5ha ; m=600a ; n=8000m²
l=5ha=5×10000m²=50000m²=50000×(0,001km²)=50000×0,000001km²=
=0,05km² (i tak pozostałe w ten sam sposób)
m=600a = 600 a*100m² = 60.000m² = 60.000m²*0,000001km² = 0,06km²
n=8000m²= 8.000m²*0,000001km² = 0,008 km²
Nastepujacy porządek: n, l, m, k,

zamień na ary:
b)
a=0,21a
b=103,2m² = 133,2m² *0,01a = 1,332 a
c=2500dm² = 25.000dm²*0,01m² = 250m² *0,01a = 2,5 a
d=75000cm²=75.000 cm² **0,01dm²= 750 dm² *0,01m² = 7,5m² *0,01a = 0,075a
Nastepujacy porządek: d,a,b,c

zamień na m²:
c)
m=0,6m²
n=62dm² = 62dm²*0,01m = 0,62 m²
o=54000cm² = 54.000cm²*0,01dm² = 540 dm²*0,01m² = 5,4m²
p=420000mm²=420.000mm² *0,01cm² = 4200cm² *0,01dm² = 42 dm²*0,01m² = 0,42m²
Nastepujacy porzadek: p,m,n,o

1 1 1