Proszę o szybką odpowiedź, w podanych zdaniach, należy napisać PRAWDA, albo FAŁSZ:
1. Wielokąty i okręgi:
a) średnica okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest równa długości przeciwprostokątnej trójkąta
b) w każdy romb można wpisać okrąg
c)środkiem okręgu opisanego na trójkącie jest punkt przecięcia dwusiecznych kątów tego trójkąta
d) środek okręgu wpisanego w trójkąt jest jednakowo odległy od boków tego trójkąta
2. Symetrie:
a) jeśli równoległobok ma oś symetrii, to jest rombem
3.Wzajemne położenie dwóch okręgów:
a)jeśli odległość między środkami okręgów o promieniach 10cm i 15cm wynosi 30 cm, to okręgi są rozłączne zewn.
4.Koło:
a)obwód koła jest pi razy większe od jego średnicy
b) toczące się koło podczas jednego obrotu pokonuje drogę równą obwodowi koła

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T19:28:21+01:00
1. Wielokąty i okręgi:
a) średnica okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym jest równa długości przeciwprostokątnej trójkąta FAŁSZ
b) w każdy romb można wpisać okrąg FAŁSZ
c)środkiem okręgu opisanego na trójkącie jest punkt przecięcia dwusiecznych kątów tego trójkąta FAŁSZ
d) środek okręgu wpisanego w trójkąt jest jednakowo odległy od boków tego trójkąta PRAWDA
2. Symetrie:
a) jeśli równoległobok ma oś symetrii, to jest rombem PRAWDA
3.Wzajemne położenie dwóch okręgów:
a)jeśli odległość między środkami okręgów o promieniach 10cm i 15cm wynosi 30 cm, to okręgi są rozłączne zewn. PRAWDA
4.Koło:
a)obwód koła jest pi razy większe od jego średnicy PRAWDA
b) toczące się koło podczas jednego obrotu pokonuje drogę równą obwodowi koła PRAWDA
1 1 1
2009-12-09T19:30:23+01:00
1.
a)prawda
b)falsz
c)prawda
d)falsz
2.
a)prawda
3.
a)falsz
4.
a) falsz
b)prawda
2 3 2
2009-12-09T20:44:26+01:00