Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T07:52:17+01:00
Temat: Służba wspólnocie
Motywowanie odpowiedzialnej służby wspólnocie
SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ (kapłaństwo)

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.
KKK 1536
Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 1590-1600 »

Prezbiterzy
Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem. Mówi bowiem Pismo: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu (Pwt 25,4) oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej (Mt 10,10).
Przeciwko prezbiterowi nie przyjmuj oskarżenia, chyba że na podstawie dwu albo trzech świadków. Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i pozostali przejmowali się lękiem.
1Tm 5,17-20
Kapłan z ludzi wzięty dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga.
Hbr 5,1
Podstawowe funkcje kapłana: (1) głoszenie słowa, (2) sprawowanie sakramentów i (3) gromadzenie ludzi we wspólnotę. Te trzy posługi są ze sobą tak ściśle i głęboko powiązane, że nie można ich rozdzielić. Głoszenie słowa musi poprowadzić człowieka do przyjęcia sakramentu, a przyjęcie sakramentu musi spowodować zmianę wzajemnych relacji między ludźmi.
Por. Henri de Lubac, Macierzyństwo Kościoła.
Kapłan bywa potężnym drzewem, w cieniu którego łatwo schronić się czy odpocząć. Ale bywa również suchą tyką. Bóg - dobry Ogrodnik - może i z niego mieć pożytek. Taki suchy badyl łatwo wykorzystać jako pomoc dla innych (np. groch) przy wspinaniu się ku górze.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Definicja wg. Kodeksu Prawa Kanonicznego

Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa.

Małżeństwo pomiędzy ochrzczonymi zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu.
Kanon 1055 § 1. (zob. KKK 1601)
Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 1601.1659-1666 »
Obrzędy sakramentu małżeństwa »
Sakrament małżeństwa zakłada naturalne cele małżeństwa (dobro i potomstwo)
oraz dołącza cel nadprzyrodzony jakim jest uświęcenie małżonków, pomoc w drodze do świętości.
Sakrament małżeństwa - jak każdy sakrament - jest narzędziem łaski Bożej i drogą uświęcenia człowieka. Małżonkowie zawierają sakrament małżeństwa, ponieważ chcą dotrzeć razem do nieba, wspólnie osiągnąć zbawienie.
Szafarz sakramentu

to osoba, która go udziela.

Szafarzem sakramentu:
- kapłaństwa jest biskup jako następca apostołów,
- małżeństwo są sami małżonkowie (ksiądz jest tylko świadkiem ze strony Kościoła i błogosławi nowy związek).