Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-11T19:50:34+01:00
Trzęsienia ziemi występują na granicach płyt litosfery. Wyznaczają je strefy ryftu (grzbiety oceaniczne), rowy oceaniczne i uskoki transformacyjne. Większość granic płyt przebiega na oceanach lub ich wybrzeżach. Polska znajdują się daleko od granic płyt litosfery, dlatego nie ma u nas trzęsień Ziemi. To znaczny, że Polska ma asejsmiczny charakter.