Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T19:23:01+01:00
Opór elektryczny, to właściwość materiału, przez który przepływa prąd i nie zależy od parametrów prądu w sensie przyczynowo-skutkowym, lecz od geometrii przewodnika i jego budowy wewnętrznej

Opór elektryczny przewodnika to stały dla danego przewodnika iloraz napięcia między jego końcami i natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik. Jednostką oporu elektrycznego przewodnika jest 1 Ω.
2009-12-09T19:25:37+01:00
Opór elektryczny-stały dla danego przewodnika iloraz napięcia (U) między jego końcami i natężenia prądu (I) w nim płynącego , oznaczamy go : R=U/I
2009-12-09T19:26:32+01:00
Opór elektryczny
Opór elektryczny związany jest z zaburzeniem swobodnego przepływu prądu w przewodniku.

Czynnikiem zaburzającym ten ruch w metalach są zderzenia elektronów
z drgającymi jonami sieci krystalicznej. Opór elektryczny jest oznaczany literą R, a jego jednostką jest om [Ω].

• Wartość oporu zależy od długości przewodnika (im dłuższy przewodnik, tym większy opór), pola przekroju poprzecznego (większe pole – mniejszy opór) oraz od rodzaju materiału, z którego wykonany jest przewodnik. Wartość oporu można obliczyć ze wzoru: