Odpowiedzi

2009-12-09T19:47:57+01:00
Pociągi zbliżają się do siebie z prędkością
V=V1+V2=100km/h+50km/h=150km/h
spotkają się poczasie
V=s/t
t=s/V=300km/150km/h=2h
droga I
s1=V1*t=100km/h*2h=200km
drogaII
s2=300km-200km=100km
2009-12-09T19:49:59+01:00
S₁ - droga pierwszego pociągu = v₁t
v₁ = 100 km/h
s₂ - droga drugiego pociągu = v₂t
v₂ = 50 km/h
v₁t + v₂t = 300
t(v₁ + v₂) = 300
t = 300/150 = 2 h
s₁ = v₁t = 100 razy 2 = 200 km
s₂ = 300 km - 200 km = 100 km
pociągi spotkają się po 2 h , pierwszy przejedzie 200 km a drugi 100 km

2009-12-09T19:54:09+01:00
Dane; szukane
v1=100km/h ;
v2=50km /h; t1
s=300km t2

%
v=v1+v2
v= 100km/h +50km/h
v= 150 km/h

t=s/v
t=300/150
t =2 godz
s2=2 h *50km/h
s2=100km
s1=2h*100km/h
s1=200 km