Proszę o przetłumaczenie na angielski.

17-letnia Rose i jej narzeczony Caledon Hockley podróżują luksusowym transatlantykiem do Filadelfii. Dziewczyna, znudzona towarzystwem ludzi z wyższych sfer, załamana wizją małżeństwa z rozsądku, nosi się z zamiarem popełnienia samobójstwa. Od wykonania ostatecznego kroku odwodzi ją podróżujący trzecią klasą Jack Dawson, utalentowany obieżyświat. Jack odbiera podziękowania za odwagę, a Caledon ofiarowuje narzeczonej najdroższy diament świata, "Serce Oceanu". Pomiędzy Rose a Jackiem rodzi się miłość, której kres kładzie katastrofa statku.

2

Odpowiedzi

2009-12-09T19:39:46+01:00
17 - summer Rose and her Caledon Hockley fiancé are travelling by the luxury transatlantic liner to Philadelphia. Girl, bored with company of people from the upper classes, bent with vision of a marriage of convenience, is intending to commit suicide. From performing the ultimate step a globetrotter travelling by the third Jack Dawson class, talented is dissuading her. Jack is receiving thanks for the courage, and Caledon is giving the diamond dearest to the fiancée of world, "Heart of the Ocean". Between Rose and with Jacek love, for which the disaster of the ship is putting the end arises.
1 1 1
2009-12-09T19:40:13+01:00
17-year-old Rose and her fiancé Caledon Hockley luxury transatlantic travel to Philadelphia. Girl, bored with the company of people from the upper classes, the vision of a collapsed marriage of convenience, intends to commit suicide. Aboutd implementation of the final step, it discourages people third-class Jack Dawson, a talented globetrotter. Jack receives thanks for his courage and his fiancee Caledon offers the most expensive diamond world, "Heart of the Ocean". Between Rose and JackiI love is born, which puts an end to the disaster of the ship.