Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T19:42:13+01:00
Giełda papierów wartościowych umożliwia koncentrację podaży i popytu na papiery wartościowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w gospodarce rynkowej. Umożliwia pozyskanie i efektywną alokację kapitału. Dąży, aby udostępniany kapitał był jak najefektywniej wykorzystywany. Pozwala wycenić kapitał. Jest to możliwe dzięki temu, iż giełda odzwierciedla zmiany gospodarcze z wyprzedzeniem. Umożliwia łatwą transformację kapitału, jak również tworzy pośredni mechanizm kontroli przez akcjonariuszy efektów działań spółki.
6 4 6
2009-12-09T19:45:18+01:00
Giełda odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce rynkowej. Umożliwia pozyskanie i efektywną alokację kapitału. Dążydo tego aby udostępniany kapitał był jak najefektywniej wykorzystywany. Pozwala wycenić kapitał. Jest to możliwe dzięki temu, iż giełda odzwierciedla zmiany gospodarcze z wyprzedzeniem. Umożliwia łatwą transformację kapitału, jak również tworzy pośredni mechanizm kontroli przez akcjonariuszy efektów działań spółki.
4 2 4