Proszę o szybkie rozwiazanie!!!! :]
ZAD 1 .
Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej stożka o promieniu podstawy długości 18 cm i wys. 24 cm. Przyjmij , ze π≈3,14

ZAD 2.
Dany jest wycinek kola o promieniu długości 6 cm. Wycinek ten jest wyznaczony przez kat środkowy o mierze 120° . Oblicz długość promienia kola, które jest podstawa stożka o powierzchni bocznej utworzonej przez ten wycinek.

ZAD 3 .
Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka, którego powierzchnie boczna tworzy wycinek kola o promieniu długości 3 cm i kacie α = 60°
ZAD 4.
Powierzchnia boczna stożka jest równe 396π ² . Oblicz wysokość tego stożka , jeżeli promień jego podstawy ma długość 9 cm.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T20:05:54+01:00
1. V=⅓πr²h
V=⅓×18²π×24=108π×24=2592π
2592×3.14=8138.9cm

2.
obw=⅓×2πr
⅓×12π=4πcm

3. P=πrl+2πr
P=9π+6π=15π

4. Pb=396π
r=9
Pb=πrl
396π=π9l
l=44
z pitagorasa
9²+h²=44²
h²=1855
1 5 1