Przeczytaj opracowanie historyczne związane z dowolnie wybranym tematem z podręcznika, dwie strony formatu A4 (taki temat zadania chodzi żeby opisać książkę)

Tematy z podręcznika :
-Wielcy podróżnicy i odkrywcy
-odkrycia geograficzne
-nowa epoka - odrodzenie
-Wśród wielkich twórców doby renesansu
-geniusz myśli mistrza Leonarda
-architektura i sztuka renesansu
-reformacja nowe oblicze kościoła
-na dworze Zygmuntów
-"złoty wiek"
-Społeczność polski w XVI wieku
-Kto rządził w Polsce w XVI-XVIII wieku
-Na elekcyjnym polu
-pod dowództwem Stefana Czarnieckiego
-skutki wojennej pożogi
-jedz, pij i popuszczaj pasa (Sarmatyzm)

1

Odpowiedzi

2009-12-10T15:54:50+01:00
POD DOWÓDZTWEM STEFANA CZARNIECKIEGO:

1.Przyczyny wojen Polsko-Szwedzkich

a)Dążenie obu państw do uzyskania przewagi na Bałtyku.
b)Pretensje króla Polskiego do tronu Szweckiego.

2.1655-60(2poł.XVII.w.)-wojna Polsko -Szwecka zwana "potopem
Szweckim".
a)Król Jan Kazimierz opuszcza Polske i udaje się na Śląsk.
b)Obrona Częstochowy.
c)Wojna szarpana pod dowództwem Stefana Czarneckiego.
d)Pokój w Oliwie:
-Polska utraciła Inflanty,
-król Polski zrzekł się pretensji do tronu Szweckiego.
4 2 4