Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T19:45:11+01:00
Oblicz stężenie molowe rozrworu otrzymanego po rozpuszczaniu 50g CaCl₂ w 150 cm³ wody.
V=150cm^3=0,15 dm^3
ms=50g
MCaCL2 = 40+2*35=40+70=110g/mol
n= m/M= 50/110 = 0,45 mola

Cm =n/V = 0,45 mola/0,15 dm^3= 3 mol/dm^3