Zapisz podane liczby cyframi ustaw te liczby w kolejności od najmniejszej do największej
i-dziewięćset tysięcy dziewięć
e-osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści dziewięć
o-jeden milion sto
l-trzysta tysięcy trzysta trzy
y-sto dwanaście tysięcy pięć
n-jeden milion sto tysięcy
c-sto pięć tysięcy dwanaście
d-siedemdziesiąt dzieweięć tysięcy dwadzieścia

3

Odpowiedzi

2009-09-06T11:44:53+02:00
D- 79020
e- 80039
c- 105012
y- 101205
l- 300303
i- 900009
o- 1000100
n- 1100000
26 4 26
2009-09-06T11:47:54+02:00
2009-09-06T11:48:18+02:00
1. 80.039
2.105.020
3.120.005
4.300.303
5.790.020
6.900.009
7.1000.100
8.1100.000
8 4 8