Odpowiedzi

Produkty destylacji frakcyjnej ropy naftowej:
-benzyna
-nafta
-oleje
-mazut
24 4 24
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T19:51:28+01:00


Produkt Temp. destylacji (C)
benzyna lekka 40 - 160 C
benzyna ciężka 160 - 200 C
nafta 180 - 280 C
olej napędowy 280 - 350 C
mazut > 350 C

22 3 22
Gazy rafineryjne, eter naftowy, ligroinę, benzynę lekką i ciężką, naftę, oleje mineralne i mazut
6 3 6