Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T20:04:28+01:00
Otrzymywany z karnalitu (MgCl2 · KCl · 6H2O) przez elektrolize

anoda: 2Cl-(c) --> Cl2(g) + 2e-
katodaMg2+(c) + 2e- -->Mg(c)

Ciekły stopiony MgCl2 zawiera podobnie jak kryształ jony Mg+ i Cl-, dlatego po przyłożeniu napięcia do elektrod zachodzą na nich następujące reakcje:

* reakcja katodowa Mg+ + 2e --> Na, polegająca na przyłączeniu elektronu dostarczonego przez katodę przez jon sodu, przez co jon ten przechodzi w obojętny atom.
* reakcja anodowa 2Cl- --> Cl2 + 2e, polegająca na oddawaniu anodzie elektronów przez jony chloru (utlenianie jonów), przez co jony przechodzą w obojętne atomy łączące się w gazowe dwuatomowe cząsteczki chloru uchodzące ze stopu

Sumaryczny przebieg reakcji jest następujący

Mg+2 + 2Cl- --> Mg + Cl2
2009-12-09T20:06:42+01:00
MgCl2--->Mg2+ + 2Cl-
Katoda 2H2O + 2e--->2OH- + H2
Anoda 2Cl- - 2e---> Cl2
--------------------------------------------
2Cl- + 2H2O---> H2 + Cl2 + 2OH-