Prosze o szybkie odpowiedzi!!

Zad 1 .
Ile papieru potrzeba na wykonanie "czapki" dla wróżki w kaszlcie stożka ? " Czapka" ta ma mieć obwód 55 cm i wys.48 cm. Przyjmij , ze π ≈ 22/7 .

Zad 2 .

Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka , którego obwod podstawy wynosi 62,8 cm a jego wysokosc - 15 cm . Przyjmij , ze π≈3,14

Zad 3 .

Obllicz objetosc stozka o promieniu podstawy r i wysokosci h , jezeli :
a) r = 3 cm , h = 10 cm
b) r = 0,04m, h=0,12m
c)r = 0,7 cm , h = 1,5 cm
d r= 2,7 cm , h=1,9 cm

1

Odpowiedzi

2009-12-09T20:07:54+01:00
Zad 1
p=πr(r+l)
r=8,75 cm
r obliczmy podstawiając do wzoru na obwód koła obw= 2πr

l trzeba obliczyć z pitagorasa z trójkąta prostok.
l²=8,75²+48²
l=48,8

P=22/7 x 8,75 (8,75 + 48,8)= 27,5 x 427≈ 1,17 m²

zad 2

r obliczamy jak w zad poprzednim
62,8=6,28r
r=10 cm

l z pitagorasa
15²+10²=l²
l≈18 cm

p= 3,14 X 10(10+180)= 314x 28= 8792 cm ²

zad 3
v=1/3πr²h
a) 1/3 π x9 x10=30π cm³
b)1/3 π x 0,0016 x 0,12= 0,000064π cm³
c) 1/3 π x 0,49 x 1,5= 0,245π cm³
d) 1/3 π x 7,29 x 1,9 = 13,851 π cm³
1 5 1