1.Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tak,że czterech otrzymało odpowiednio⅓,¼,⅙,⅕ całej zapłaty.Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?

2.Podróżnicy stwierdzili,że jeśli beda spozywali każdego dnia pełne racje żywnościowe,to zapasy wystarczą im na 10 dni.Oblicz, na ile dni starczą im te zapasy,jeśli racje zywnościowe zostaną zmniejszone o ⅙ .Zapisz obliczenia

3.Na mapie wykonanej w skali 1:250 000 droga łącząca dwie miejscowości ma długość 19 cm.Oblicz długość tej trasy w rzeczywistości.Wyraź w km.Zapisz obliczenia.

3

Odpowiedzi

2009-12-09T20:12:23+01:00
1. ¼+⅓=³/₁₂+⁴/₁₂=⁷/₁₂
⁷/₁₂+¹/₆=⁷/₁₂+₂/¹²=⁹/₁₂=¾
¾+⅕=¹⁵/₂₀+⁴/₂₀=¹⁹/₂₀
²⁰/₂₀₋¹⁹/₂₀=₁/₂₀
3. 1cm-2,5km
2,5*19=47,5km
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T20:13:50+01:00
1.

x- wielkość zapłaty

⅓x+¼x+⅙x+⅕x=[sprowadzamy do wspólnego mianownika]
=20/60x+15/60x+10/60x+12/60x=57/60x

czterech pracowników dostało razem 57/60 zapłaty

x-57/60x=3/60x=1/20x

Piąty pracownik dostał 1/20 część zapłaty

2.

x - pełna racja żywnościowa
(x-⅙x)=5/6x - pomniejszona racja żywnościowa

5/6x=10
x=10*6/5
x=12

jeśli racje zywnościowe zostaną zmniejszone o ⅙ zapasy wystarczą im na 12 dni

3.

1:250000
1 cm - 250000 cm
1 cm - 2500m
1 cm - 2,5km

2,5×19=47,5 km
Droga ta ma 47,5 km długości w rzeczywistości
2009-12-09T20:35:20+01:00

2. jeżeli zmniejszymy racje żywnościowe
10×1=5/6×x
x=10×6/5=60/5=12dni
Odp. starczy na 12 dni
3.1:250 000
19×2,5km =47,5 km